Vetandets Värld 2002-11-27

IT - Tågtrafik via nätet

Följ tågtrafiken via nätet – håll koll på förseningar och undvik väntan på perrongen – nu kommer tekniken för nya informationssystem i tågtrafiken.
Sen en tid tillbaka kan man få information om tågförseningar till exempel på SJ webbplats, men i textform. Nu kommer grafik med linjekartor där man kan följa varje tågs rörelse och få veta om det är i tid. X-trafik (www.x-trafik.se) i Gävle-regionen inför det om några veckor och i Skåne finns det redan: www.skanetrafiken.se. Banverket kommer med textinformation i december på sin hemsida. Henrik Strömberg, Internet-ansvarig, och Thomas Montgomery, planeringsansvarig, på X-trafik intervjuades, liksom Jörgen Hwargard på Banverket. Recension Kameratelefonerna Sony Ericsson T68i, Nokia 7650 och Sony Ericsson P 800 (fick två, fyra respektive fyra ugglor i betyg). Recension av Michael Borgert. Redaktör: Per Gustafsson