Bakterier i habiliteringsbassäng i Västerås

Terapibassängen vid Ungdoms- och vuxenhabiliteringen på Eriksborg i Västerås är stängd tills vidare. Orsaken är att man upptäckt en bakterie i vattnet.
Bakterien heter Pseudomonas och är en vattenbakterie som kan leda till att patienter drabbas av olika infektioner, bland annat urinvägsinfektion. Enligt avdelningschefen på habiliteringen, Ingbritt Odén-Karlsson, beror föroreningen troligen på att patienter inte följt de föreskrifter som finns och tvättat sig ordentligt innan de gått i bassängen eller att en patient har badat trots att han eller hon har ett sår på kroppen. Bassängen används av många patienter, dels habiliteringens egna och dels patienter som fått remiss från sin familjeläkare. Habiliteringen tar vattenprover från bassängen en gång i veckan. Bassängen har varit stängd sen i slutet på förra veckan. Nu chockkloreras vattnet i ett första försök att få bort bakterien. Om inte det hjälper får man lov att tömma bassängen. Det är oklart hur länge terapibassängen kommer att vara stängd.