Ingemo slutar som ordförande

LRFs ordförande i Halland, Ingemo Johansson lämnar sitt uppdrag. Hon har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande nästa år.
Ingemo Johansson tycker att det är en bra tid att byta ordförande. Hon skriver också att det har varit ett högt tempo och att ordförandeuppdraget är något som man bara håller på med ett begränsat antal år. Skiftet av ordförande kommer att ske på länsförbundsstämman i mars nästa år.