Företagarna mot byggnads krav

Organisationen Företagarna i Örebro län tycker att Byggnadsfacket ställer orimliga krav när de kräver att ett företag som låter portugisiska anställda jobba några veckor i Örebro ska teckna kollektivavtal.
Företagarna tycker att det är för kort period för att kräva kollektivavtal men tycker kravet är rimligt om det skulle handla om en längre period. Företagarnas regionchef Jan Holgersson säger också att han tror att det kommer att bli allt vanligare i framtiden att utländsk arbetskraft arbetar tillfälligt i Sverige.