Minskat socialbidragstagande i Solna

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i Solna stad har minskat med nästan en tredjedel mellan juni 2006 och juni 2007. Nu är det 355 hushåll som får ekonomiskt bidrag.

Enligt Arion Chryssafis, moderat kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst är några förklaringar nya metoder i kampen mot bidragsberoendet, till exempel hembesök.

Den stora efterfrågan på arbetskraft spelar också in enligt Chryssafis.