Männen har makten på universiteten

Det är fortfarande männen som har den mesta makten inom den akademiska världen.
Enligt en kartläggning som tidningen Statstjänstemannen har gjort dominerar männen på de ledande positionerna på de allra flesta högskolor och universitet. På Mitthögskolan till exempel är 70 procent av cheferna män. På några få högskolor, med konstnärlig inriktning, är situationen omvänd med flest kvinnor på ledande positioner.