”Går inte att återkalla medborgarskap”

Det går inte att återkalla ett beslut om medborgarskap, inte ens om man har mutat sig till det. Det anser regeringens utredare efter en genomgång av lagen. Men kristdemokraterna anser ändå att lagen bör utredas för att få verklig klarhet i ärendet.
I våras kom uppgifter om att knappt 30 personer köpt sig till medborgarskap genom att muta tjänstemän på migrationsverket, bland dem fanns enligt åklagare i Norrköping fjorton kriminella, som inte alls skulle kunnat få medborgarskap på grund av sina brott. När integrationsminister Mona Sahlin fick reda på detta kände hon ilska och chock samt lät en tjänsteman se över möjligheten att dra tillbaka medborgarskapet. Den tjänstemannen är Gunnar Hermansson, som alltså inte anser att det går att dra tillbaka ett medborgarskap. – Det är ju så att vår regeringsform och svenska grundlagen reglerar i vilka fall en person kan förlora ett medborgarskap. Någon möjlighet till återkallelse av medborgarskap, det ger inte den grundlagsbestämmelsen, säger Gunnar Hermansson, regeringens utredare. Orsaken är bland annat att personer skulle kunna göras statslösa, och att föräldrar skulle riskera att bli av med medborgarskapet samtidigt som barnen fortfarande är svenska medborgare. I våras sa Mona Sahlin att hon ville se över lagstiftningen. Idag säger hon ingenting utan vill vänta ut eventuell dom mot tjänstemännen. Kristdemokraten Sven Brus vill däremot ha en utredning nu. – Jag skulle tänka mig att man tillsätter någon form av utredning där man tittar på det här: Hur kan vi komma åt det här problemet? Om det handlar om en grundlagsändring, då får man väl gå fram med det, kanske finns det andra vägar att komma åt det på också., säger kristdemokraten Sven Brus. Moderaten Per Bill å sin sida ger regeringen sitt stöd för lagtolkningen. Men han vill ändå ha en skärpning. – Jag tror att en bättre framkomlig väg är att försöka hitta bättre sätt att hantera saker på Migrationsverket, än att vi ska stifta ny lag och kanske behöva gå in och ändra i grundlagen, säger Per Bill. Vad ska man göra på Migrationsverket, tycker du? – En möjlighet är ju att låta en person ge godkännade för medborgarskap, och sedan tas det upp av en annan person, som då inte har koppling till den första. För då skulle risken för att man kan muta sig till ett medborgarskap minska drastiskt, säger Per Bill, moderat riksdagsman.
Edvard Unsgaard