Slöa befäl ska träna oftare

Nästan hälften av landets officerare har för dålig kondition och nästan lika många klarar inte skjutproven, visar en sammanställning som försvaret har gjort. Nu ska befälen fås att träna oftare.
Inryckning är ett känt begrepp inom militären, men nu är det uppryckning som gäller. För långt ifrån alla är lika flitiga som blivande kaptenen Patrik Bergsten som spelade tennis i Militärhögskolan Karlbergs idrottshall utanför Stockhom idag: - Schemalagt så har vi två timmar i veckan plus att vi varje måndag springer tillsammans. Sen har vi en timme som vi disponerar för egen fysisk aktivitet. Så det bli ganska mycket. Trots att det senaste årliga provet antyder en liten förbättring så fick bara 51 procent av befälen godkänt i de fysiska proven. När det gäller skjutning ser det nästan lika illa ut i försvarets sammanställning, bara 54 har godkända skjutprov om man får tro statistiken. Men det får man inte. Inte helt och hållet, enligt örlogskapten Micahel Häfeli på idrotts- och friskvårdsenheten, som är en av de har koll på landets befäl. Exempelvis så räknas ett uteblivet prov som icke godkänt. Men läget är ändå så pass oroande att det måste tränas oftare: - Dels att det planläggs i schemat och dels att högre chefer visar sådan attityd att det smittar av sig den unerställda personalen. Nästa år ska träninsgssatsningen utvärderas. Och som alternativ till traditionella order så förekommer andra sätt att få befälen att hålla flåset uppe berättar eleven Patrik Bergsten: - Det finns ett system på mitt förband, där man samlar poäng. Om man kommer upp i ett visst antal poäng så får man en premie. Ett par strumpor eller en t-shirt.
Johan Wangström