Pengar till högskolan

Regeringen vill ge högskolorna ytterligare 200 miljoner de närmsta åren för att höja kvaliten inom humaniora, samhällsvetenskap, jurudik och teologi. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla föreslås få tre miljoner mer. Det ska också bli både ökad kvalité och fler platser på sjuksköterskeutbildningen. Regeringen föreslår att anslagen till vårdhögskoleutbildningarna ska öka med ca 200 miljoner. På högskolan i Trollhättan/Uddevalla innebär det att fram till 2003 ska antalet nybörjarplatser på sjuksköterskeutbildningen ska öka med 45 platser.