Första företaget fällt för diskriminering

Arbetsdomstolen fäller ett telefonintervjuföretag för olaga diskriminering för att de nekat en kvinna med bosniskt ursprung jobb. Det här är första gången som den nya diskrimineringslagstiftningen prövas i AD.
– Det är väldigt viktigt avgörande och det var också en enig domstol. Det betyder att de som inte tidigare vågat göra anmälningar får råg i ryggen att göra det de ser att det går att få upprättelse, säger diskrimineringsombudsmannen Margareta Wadstein som välkomnar den fällande domen. Den 26-åriga kvinnan sökte jobb som telefonintervjuare men blev aldrig anställd. Enligt arbetsdomstolen berodde det delvis på företagets hårda krav på korrekt svenska. Kvinnan har bott i Sverige sen hon var tio år och har bara en mycket lätt brytning. Därför anser AD att företagets krav är för högt ställda. Det är tillåtet att ställa krav på språkliga kunskaper men bara om de är sakligt motiverade, enligt Arbetsdomstolen. Den 26-åriga kvinnan blev därför diskrimierad. Ompröva språkkrav DO Margareta Wadstein tror att domen får betydelse för företagens syn på språkkrav. – Företagen måste noggrannare måste tänka igenom vilka krav man sätter på språkkunskaper i svenska och framförallt att man inte kan sätta likhetstecken mellan brytning och nivån på kunskaperna, säger hon. Bara en tredjedel av begärt kadestånd Arbetsdomstolen dömer företaget att betala ett skadestånd till den 26-åriga kvinnan på 40 000, det är bara en tredjedel av det begärda beloppet. Motivet till sänkningen är bland annat att man anser att var en oavsiktlig felbedömning från företaget som gjorde att den 26-åriga kvinnan diskriminerades. Fortfarande oklart Per Niklas Aurell på arbetsgivarorganisationen Almega anser inte att dagens dom ger några slutgiltiga svar på hur den diskrimineringslagen från 1999 ska tolkas när det gäller språkkrav. – Jag tycker det är en otydlig dom. Rättsläget har inte klargjorts kring den här domen om hur man ska tolka lagen om etnisk diskriminering, säger Per Niklas Aurell på arbetsgivarorganisationen Almega.
Ola Henriksson