Höga PCB-halter i Öresund

Utanför Helsingborg är halterna dubbelt så höga som på andra håll längs de svenska kusterna.
Det är miljökontoret i Helsingborg som har gjort mätningarna. - Nu ska vi ta nya prover och försöka spåra var utsläppen kommer ifrån, säger Peter Göransson, miljösekreterare i Helsingborg. Det organiska miljögiftet PCB användes tidigare inom industrin men förbjöds helt när man upptäckte att både människor, djur och natur skadades. Bland annat drabbades rovfåglarna och sälarna på 60- och 70-talen när deras fortplantningsförmåga avsevärt försämrades. PCB kan också skada nervsystemet Så sent som i somras slog miljökontoret i Helsingborg larm när man hittat höga halter av bromerade flamskyddsmedel i Öresund.