Heroinmissbruk ökar i Sörmland

Heroinmissbruket ökar i Sörmland och allt fler börjar med tunga droger tidigare. Nyligen har två unga personer dött på grund av narkotika. Just nu genomför Polisen i Sörmland en kartläggning av länets alla narkotikamissbrukare.
Anledningen till kartläggningen är att polisen ska kunna se vad som kan göras bättre i framtiden. Den 18-åriga flicka som avled av en överdos heroin i Eskilstuna nyligen, var ett ovanligt ungt heroinoffer, säger Svante Melin, chef på polisens narkotikarotel. För den 22-årige man som dog i förra veckan är dödsorsaken inte fastställd ännu, men det kan ha varit det andra dödsfallet orsakat av en överdos heroin i Eskilstuna på kort tid. Att narkotikamissbruket skulle ha krupit allt längre ner i åldrarna hos en större grupp människor, är ingenting som han kan bekräfta ännu. Men klart är att många börjar tidigare med tunga droger som heroin. Svante Melin tror att det finns uppemot 100 narkotikamissbrukare i Eskilstuna just nu. Det är ungefär dubbelt så många som i hela övriga länet. -När polisens kartläggning av länets alla narkotikamissbrukare är färdig i januari hoppas man kunna ge en bild av hur polisen ska satsa sina resurser över hela länet framöver, säger Melin.