Elabonnenter får felaktiga kravbrev

För andra gången i år har flera av Sydkrafts kunder i Blekinge fått betalningspåminnelser utan att ha fått någon faktura.
Sammanlagt är det 7 000 kunder i landet som har drabbats och orsaken är ett tekniskt fel i datasystemet. Enligt Johan Aspegren, informationsansvarig på Sydkraft, är det inte aktuellt att kompensera de som drabbats ekonomiskt däremot kommer en skriftlig ursäkt att skickas ut.