Nedåtgående nyföretagande i länet

Nyföretagandet i Blekinge fortsätter att minska, visar statistik från nyföretagarstiftelsen Jobs and Society.
Olofström, Karlshamn och Ronneby är bland de sämre kommunerna i Sverige när det gäller nyföretagande. Fram till sista oktober har i år har antalet nyregistrerade företag i Ronneby minskat med mer än 27 procent. Enligt Mats Evergren, på Jobs and society för ett dåligt företagsklimat med sig snöbollseffekter. Människor flyttar ifrån orten, därmed försvinner kunder för företagarna som till slut också flyttar därifrån. Och för att kunna fortsätta finansiera skolor och annan service tvingas kommunen höja skatten. Karlskrona och Sölvesbort går emot strömmen och visar en ökning av nyregistrerade företag med 10 respektive knappt 15 procent.