Gratis skolskjuts för barn med två boenden

Barn som bor växelvis hos sin mamma och pappa har rätt till skolskjuts från båda ställena. Det slog regeringsrätten fast i en prejudicerande dom idag.
Som vi tidigare har berättat ger samtliga kommuner i gävleborgs län skolskjuts bara från folkbokföringsadressen. Men enligt regeringsrätten bryter kommunerna mot lagen. Gratis skolskjuts är inte är begränsade till folkbokföringsadressen.