Kabelfel stängde telefonförbindelser i Uddevalla

Ett kabelfel orsakade vid 12-tiden ett teleavbrott i Uddevallas riktnummerområde 0522.
Enligt Telias nätoperatör Scanova var det som mest 1600 abbonenter som var drabbade. Men många av kunderna var företag och myndigheter därför att det var kunder med växlar och ISDN- abbonemang som berördes. Utöver Uddevalla berördes också ett mindre antal abonnenter i angränsande teleområden som Munkedal riktnummer 0524 och Färgelanda 0528 med vardera ett 40-tal drabbade abonnenter. Vid femtiden var felet lagat igen.