Fängelse fölförsäljning vid Svinesund

Det blev en månads fängelse vardera för de två danskar som i början av oktober ställde sig på marknadsplatsen vid Svinesund och började sälja starköl till törstiga norrmän.
De två männen trodde att de hade rätt till att föra in de hundra flaken med öl och sälja vidare men tingrätten dömer männen för smuggling och olovlig försäljning av rusdrycker. Dessutom blev alla ölburkarna tagna i beslag och förstörda.