Migrationsverket får pengar

I budgeten som presenterades idag får Migrationsverket sammanlagt 500 miljoner till asylmottagning och kortare handläggningstider i asylärenden. Samtidigt ska fler ärenden avgöras lokalt i stället för i Stockholm. Chefen för Migrationsverket i Västerås, Martin Helander, är glad över pengatillskottet och tycker att det är bra att fler ärenden framöver ska avgöras lokalt i Västerås.