Göran Persson vill höja vårdlönerna

Kommunal får ett visst stöd av statsminister Göran Persson, när facket nu kräver löneförhöjningar på 5,5 procent. Göran Persson, som inte får lägga sig i löneförhandlingar, säger att det är rimligt att de anställda i vård och omsorg får högre löner. Men han tycker att då måste både fack och arbetsgivare visa hur det ska gå till, om vårdanställda ska få större höjningar än andra.
– Om nu de vårdanställda ska ha mer, vilket jag tycker är rimligt, hur ska då andra på arbetsmarknaden ta ansvar för detta? Det ligger ju också i uppgiften. För om det bara blir så att detta krav tas till intäkt för att andra sedan ställer nya krav med det här som utgångspunkt, då sätter vi oss i en lönespiral. – Förr hade man en samordning, den har vi inte kvar längre. Hur gör man detta som kommunal nu vill, på en arbetsmarknad som är så pass avreglerad som den är? Vem har det största ansvaret för att se till att det blir så? – Jag tycker att hela arbetsgivarsidan, precis som hela den fackliga sidan, bör fundera på hur det här ska hanteras. Om kommunal får som de vill, vad betyder det då för ekonomin i kommuner och landsting? – Det kan jag inte svara på, jag har inte ens gjort den bedömningen. Jag vågar inte ha en uppfattning om det. Det finns ju många lågavlönade, till exempel inom Handels, varför är det så viktigt att just de vårdanställda ska få höjda löner? – Jag har talat om vikten att rekrytera en ny generation till den del av välfärds-sverige som är den mest centrala, nämligen vård och omsorg av sjuka och gamla. Det är en särskild kvalitet i detta.
Fredrik Furtenbach