Rädsla för bränder i julhandeln

Efter de anlagda bränderna på olika varuhus i Skåne, höjs nu beredskapen även på andra håll i landet. I Knalleland i Borås har fler vakter satts in och personalen är extra vaksam. Det säger Lasse Benander som är övergripande chef för Knallelands köpcentrum.