Alla förnekar mutbrott i principiellt mål

På torsdagen avslutades rättegången i Jönköping mot tre läkare och fyra läkemedelsrepresentanter. Åklagaren hävdar att det var en muta när bolagen sponsrade en personalresa till Prag och ser rättegången som principiellt avgörande. Men det är ett dåligt genomtänkt åtal, menade försvaret.

– Det är ingen ovanligt situation inom den här verksamhetssfären att en producent lämnar bidrag i rent studiesyfte. För det här rör sig om en studieresa trots att det i massmedierna har framställts som en nöjesresa. Men det är fullständigt felaktigt.

– Detta är en studieresa och ingenting annat, säger Sture Larsson som företräder en av läkemedelsrepresentanterna.

Resan kostade 64 000 kronor
Nej, några baktankar med sponsringspengarna på totalt 64 000 kronor fanns inte enligt advokaterna.

Resan var en välbehövlig studieresa, ett bra syfte som man utan problem kunde stödja. För varje enskilt bolag handlade det dessutom om småpengar om det slogs ut på alla drygt 40 resenärerna, menade man.

De tre läkarna hävdade också de att pengarna på inget sätt gjorde att företagen skulle gynnas, och att de själva över huvud taget inte hade någon makt över inköpen på kliniken.

Ett pilotmål
Statåklagare Nils-Eric Schultz har valt ut målet som ett pilotmål och enligt honom var det ändå i princip en nöjesresa.

Det hade lika gärna gått att samla personalen på hemmaplan och därmed sluppit blanda in några företag.

Oavsett formell makt över inköpen så går det ändå inte att bortse från att pengarna kan påverka, enligt åklagaren.

Krävde fällande domar 
Han krävde därför fällande domar och böter eller villkorlig dom, som en markering.

– Straffen eller påföljderna är inte så intressanta när det gäller det här målet, utan jag tror att många representanter från både läkarkår, läkemedelsbolag och andra tycker att det mest intressanta är om tingsrätten anser att detta är brottsligt eller inte, säger

Dom väntas om två veckor.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se