Budgetsatsning på länet liten

Regeringens budget som presenterades idag innehåller få direkta satsningar på Jönköpings län. Men det finns några punkter.
Högskolan i Jönköping har, tillsammans med fem andra universitet och högskolor, fått ett särskilt uppdrag av regeringen att utbilda obehöriga lärare. Hälsohögskolan i Jönköping får totalt 60 nya utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet under två år. Miljöpartiet drev igenom en satsning på järnvägar på hundra miljarder, det bör leda till att planerna på Europakorridoren genom länet tagit ett steg närmare förverkligande.