Privata tågbolag kritiserar statens stöd till SJ

SJ-konkurenten Tågkompaniet är starkt kritisk till statens planer på att gå in och stödja SJ finansiellt. SJ behöver 1 miljard kronor för att överleva men ett sånt bidrag från staten skulle slå undan benen för de privata bolagen och snedvrida konkurrensen. Det hävdar Tågkompaniets vd Jan Johansson.
– Från de, om jag får uttrycka mig så, ”fria” järnvägsbolagens horisont tror jag vi är helt överens att det skulle ytterligare snedvrida konkurrensen inom järnvägsektorn. Hade vi haft de ekonomiska problem som SJ tydligen har i dag, då hade vi blivit tvungna att dra ner rullgardinen och gå i konkurs. ”Problemen tydliga länge” Dåligt underhåll av vagnar och lok och flera olönsamma avtal är några av orsakerna till SJ:s ekonomiska kris. Jan Johansson är i dag vd för det privata bolaget Tågkompaniet, men fram till 1998 arbetade han som högt uppsatt chef inom SJ. Han ansvarade då för avtalstrafiken och hävdar att tecknen på SJ:s problem redan då var tydliga. – Jag kan inte säga att det på något vis är oväntat. Jag slutade jobba på SJ 1998 och jag tror att det var många med mig som såg att på sikt kunde den här kostnadsmassan bli hemskt stor. Redan då drogs ju SJ med en handfull gravt olönsamma avtal som var tecknade i början på 90-talet, där man förlorade stora pengar. Eftersom flera av de trafikavtal som SJ upphandlat i konkurrens med andra företag nu visar sig vara förlustaffärer kan det innebära att SJ tidigare satt för låga priser för att kunna slå ut konkurrenterna. ”Bidrag förödande” Jan Johansson tror att ett statligt bidrag på 1 miljard kronor för att rädda SJ, skulle vara förödande både för järnvägssektorn i Sverige och för SJ. – Vi skulle ju inte få någon form av reformering av järnvägssektorn, det innebär ju då åtminstone hypotetiskt att SJ även fortsättningsvis kan gå in och lägga låga anbud och vinna trafik som sedan visar sig vara olönsam. Jag tror att det är fel metod.
Maria Höglund