FN varnar för afrikansk svältkatastrof

Afrika är på väg mot en svältkris ”utan motstycke”, enligt en varning på onsdagen till FN:s säkerhetsråd från World Food Program, som är FN:s livsmedelsorgan. Det är nu nära 40 miljoner svälthotade i Afrika, och det finns bara pengar till hjälp åt hälften av dem.
För varje månad och med varje ny varning växer talen. 38 miljoner är det senaste som anger antalet svälthotade på Afrikas horn och i södra Afrika. World Food Programs talesman Trevor Rowe talar om att Afrika nu står inför en exempellös svältkris. – Världssamfundet har aldrig tidigare stått inför en sådan kris, säger FN:s livsmedelsprograms talesman och upprepar därmed sin chef James Morris varning i en specialföredragning för FN:s säkerhetsråd; att det är två samtidiga enorma svältkriser, på Afrikas horn och i södra Afrika, samtidigt som det är svält också på flera andra håll i världen, framförallt Nordkorea, och att världen inte tycks inse situationens allvar. Detta har lett till att nästan exakt hälften saknas av det som behövs för att hjälpa alla svälthotade. Tolv miljarder kronor behövs. Sex miljarder saknas. För första gången riskerar FN:s stora hjälporganisation att tvingas börja välja och vraka bland världens svältoffer – vilka som ska ges hjälp och vilka som ska offras. Världen löper risk att tvingas se, säger Trevor Rowe, en del ytterst sorgliga, tragiska bilder på TV-apparaterna av massvält och massdöd. – Det handlar om miljontals människor som just nu inte har tillgång till mat eller inte kommer att få tillgång till mat.
Bengt Therner