Svenska kommuner äger vapenaktier

Ett 50-tal svenska kommuner har aktier i företag som tillverkar vapen, många gånger i strid mot sina egna etiska riktlinjer. Det visar en kartläggning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som publiceras på torsdagen. I flera fall handlar det om några av världens största vapentillverkare, säger Maria Ermano som är ordförande i Svenska Freds.
– Vi ser ju att svenska kommuner investerar i aktier i flera av världens största krigsindustrier, och vi tycker att det är uppseendeväckande att så pass många svenska kommuner gör det, säger Maria Ermano. – För vi menar att om man äger och förvaltar kapital innebär det alltid ett ansvar, och hur kapitalet investeras får konsekvenser som går långt utöver de egna ekonomiska intressena. 50 kommuner Av de 68 svenska kommuner som svarat att de har aktier, så är det 70 procent eller nästan 50 stycken, som investerat i krigsmaterielindustrin, antingen direkt eller via fonder. I flera fall handlar det om stora vapentillverkare. Men också svenska företag med delvis militär produktion som Saab, Volvo och Ericsson. Arvika, Markaryd, Lomma och Nässjö har enligt Svenska Freds alla aktier i flera av de sex största tillverkarna i världen. Ofta är placeringarna små. Men värdet spelar ingen roll, säger Maria Ermano. – Man får väl tycka vad man vill om krigsmaterielproduktion. Men att tjäna pengar på militär rustning det är inte vad en kommun bör syssla med, tycker jag. Följer inte egna etiska riktlinjer Många kommuner har idag etiska riktlinjer för sina aktieplaceringar, bland annat vad det gäller militär produktion. Men enligt Svenska Freds skulle fler följa efter. Men man oroas över att inte alla följer sina riktlinjer. Nässjö kommun är ett exempel där man har aktier i fyra av världens sex största vapentillverkare med tillverkning av krigsplan och så kallade klusterbomber, trots att man belsutat att undvika placeringar i företag som huvudsakligen tillverkar vapen. Misstag Aktierna finns i en fond, och kommunalrådet Greger Phalén säger att det handlar om ett misstag. – Vi har varit väldigt tydliga när vi tog beslutet om den här typen av kaptitalförvaltning, att antalet regelverksom mycket tydligt anger vilka verksamheter som vi inte ska ha något aktieiinehav i. – Jag konstaterar ju då att det här regelverket har ju vår kaptalförvaltare inte följt, och vui kommer nu omgående kräva att det här aktieinnehavet i de här verksamheterna tas bort, säger Greger Phalén. Men ni har inte uppmärksammat det själva? – Nej, jag konstaterar också detta. Vi själva borde naturligtvis ha uppmärksammat det här, även om det nu är promille av det totala aktieinnehavet så spelar det ingen roll, utan det är en principfråga det handlar om. Gränsen går vid Saab och Ericsson Men även om Nässjö kommun nu säljer aktierna i de stora vapentillverkarna, så finns ändå placeringarna i till exempel Ericsson och Saab kvar. Men där går gränsen säger Greger Phalén. – Jag tycker väl att det innehavet kan finnas inom rimlighetens ramar och det regelverk som kommunfullmäktige har lagt fast. Trots att de företagen bidrar till vapenindustrin? – Ja, men då är vi ju inne i stora frågor om Sverige som nation ska ägna sig åt att tillverka vapen och så vidare. det är en större politisk fråga tycker jag, säger Greger Phalén, socialdemokratiskt kommunalråd i Nässjö.
Daniel Rundqvist, Jönköping