Katolsk kyrka i konkurs

Det katolska ärkestiftet i Boston, USA, har beslutat att välja konkursen som vapen mot omkring 450 stämningar som kyrkan dragit på sig på grund av prästers övergrepp mot barn.
Ärkestiftets finanskommitté har tillstyrkt att Bostonkyrkan ska söka skydd enligt paragraf 11 i den amerikanska konkurslagen. Godkänns den linjen av domstolarna, så har offrens advokater inga möjligheter att komma åt handlingar som kan styrka att präster begått sexuella övergrepp mot minderåriga. Godkänns en konkurs, kommer det heller inte att finnas pengar till skadestånd.