Besparingar drabbar skola i Luleå

Besparingarna inom skolan i Luleå har lett till att en av grundskolorna, Mandaskolan på Bergnäset, har brist på undervisningsmaterial.
Det har fått föräldrarna att reagera, bland andra Anders Marklund, som är ordförande i skolenhetsrådet för lärare, rektor och föräldrar. Han säger att eleverna bland annat inte får aktuella böcker och kartor och resorna till badhuset har dragits in. Områdesrektor Eva Wennberg säger att det inte finns nåra mer centrala pengar i kommunen att få, utan Mandaskolan får spara in på annat för att kunna satsa mer på böcker, kartor och badresor.