Fackstyrelse avgick efter medlemsprotester

Svenska domares självständighet hotas av ett nytt avtal som deras eget fackförbund Jusek har slutit med domstolsverket. Det menar nu en växande andel av Juseks anslutna domare. Kritiken har den senaste veckan strömmat in från flera domstolar i landet, och har nu växt sig så stark att Juseks domstolssektions styrelse i går avgick med omedelbar verkan.
Enligt avtalet ska 88 domare kunna höja sin lön mot att de utökar eller specialiserar sina uppdrag. En av de främsta kritikerna till avtalet är hovrättslagman Per Eriksson vid hovrätten över Skåne och Blekinge. Han menar att individuell lönesättning inte är förenlig med domarnas självständighet. – Domaren måste vara fullständigt självständig och oavhöngig när han avgör det enskilda målet. Det är ingen annan än han som får avgöra hur mycket tid det enskilda målet kräver. Det får inte vara på det viset att man premieras lönemässigt för att man gör avkall på kvalitén och ökar kvaniteten. Idag tillsätts domare genom att deras ansökningar först behandlas av tjänsteförslagsnämnden som sedan skickar dem vidare till regeringen som tillsättar domarbefattningarna. Katarina Wingqvist-Ekholm, avgående ordförande i Juseks domstolssektions styrelse, har svårt att förstå kritiken och ser istället den individuella lönesättningen som en chans för domare att göra karriär utan att bli chefer. Kritiken om att de premierade domarna skulle missbruka sitt uppdrag förvånar henne. – Jag är rätt upprörd över att vi uppenbarligen synes misstro varandra. Vi tror att vi ska fjäska för våra överordnade bara för att få pengar. Det påstås att vi skulle döma som chefen kan tycka är bra bara för att det skulle ge oss pengar. Vi litar inte på de chefer vi har. Det tycker jag är beklagligt för det innebär att vi faktiskt hyser ett misstroende både mot oss själva och hela domarkåren.
Ulrica Johansson