LTH hotat av underskott

Lunds Tekniska Högskolas verksamhet i Helsingborg har ett stort underskott och tillströmningen av studenter är liten. För att rädda verksamheten måste man nu därför mera aktivt värva elever.
- Vi ska bland annat gå ut till skolor och till företag för att försöka intressera folk för att bli ingenjörer, säger rektor Gunilla Jönsson. LTH kommer också planera besparingar på 10 miljoner kronor under våren. En annan möjlighet kan vara samordning med andra tekniska högskolor. Hela LTH:s verksamhet är hotad om underskottet inte försvinner.