Oro för försenad tvärled i Osby

OSBY. Kommunalråden i Osby och Markaryd befarar att arbetet med den så kallade tvärleden, mellan E22:an i Blekinge och E6:an i Halland, kan skjutas på framtiden. Därför har de nu skrivit till Region Skåne och länsstyrelsen i Kronoberg.
Tanken med tvärleden är att få en effektiv förbindelse tvärs över landet, i höjd med den skånska gränsen. Den ska gå från E22:an i Blekinge, via Olofström, Osby, Markaryd och vidare till E6:an i väster. De vägar som finns idag räcker inte till, anser kommunerna längs sträckan. I den regionala trafikplan som gäller finns den stora felande länken på tvärleden med. Arbetet på delen mellan Osby och Markaryd beräknas vara klart 2006, enligt gällande plan. Men just nu pågår arbetet med planen för regionala trafikinfrastrukturen 2004 till 2015 och det är det arbetet som bekymrar Markaryds och Osby kommuner. Enligt skrivelsen till Region Skåne och länsstyrelsen i Kronoberg uppfattar kommunerna det som att man i underlaget till den nya planen har skjutit fram arbetet med tvärleden mellan Markaryd och Osby till 2008-2009. Det är inte bara Markaryd och Osby kommuner som reagerar. Också Laholms kommun skriver till Region SKåne och markerar vikten av att prioritera arbetet med tvärleden.