Klippan söker flygplatspengar

LJUNGBYHED. Region Skåne och Klippans kommun har gjort en gemensam ansökan om regionalpolitiskt stöd till flygplatsen i Ljungbyhed.
I ansökan till näringsdepartementet begär de att staten ska ställa upp med fyra miljoner kronor om året i fem år. Pengarna ska användas till att säkra driften, framför allt för att Trafikflyghögskolan ska kunna fortsätta med utbildningen av piloter till civilflyget. Klippns kommun har för avsikt att köpa flygplatsen av Fortifikationsverket.