Slut med dubbel reseersättning för politiker

I fyra år har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen kunnat få kompensation två gånger för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen i Vänersborg. Men nu är det slut på den förmånen, efter Sveriges Radios avslöjande .
Under Västra Götalandsregionens fyra första år har både de ledande politikerna, alltså regionråden och de politiska tjänstemännen kunnat lyfta resersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i Vänersborg. Regionråden har fått 16 beskattade kronor för resa med tjänstebil. De politiska sekreterarna har fått 40 beskattade kronor för resor med egen bil till jobbet i Vänersborg. Eftersom de samtidigt kunnat göra avdrag i deklarationen har de i praktiken fått betalt för samma resor två gånger. Bodil Warolin är kanslidirektör i Västra Götalands-regionen: -När regionen bildades var vår utgångspunkt att en förtroendevald skulle utgå från sin bostad, säger Bodil Warolin. Men det godkänner inte skattemyndigheterna. Efter Sveriges Radios avslöjande hösten 2000 om ersättningarna i Västra Götaland gjorde skattemyndigheten i Malmö en granskning av regionråden i Skåne. Den ledde till att myndigheten underkände argumentet att regionråden har bostaden som sin stationerinsort. Och nu stoppas ersättningarna för den politiska ledningens resor mellan bostaden och residenset i Vänersborg. -Att vi ändrar reglerna beror på att vi går på de bestämmelser som skattemyndigheterna har. Det betyder samma bestämmelser gäller för heltids förtroendevalda som för vem som helst som har ett arbete, säger Bodil Warolin till Radio Väst. Bosse Adriansson