Möss och människor lika som bär

Musens hela arvsmassa är nu kartlagd. Forskare världen över publicerar genkartan i tidskriften Nature. Och det visar sig att människan och musen liknar varandra i hög grad.
Vi människor delar fyra femtedelar av musens gener lär vi oss nu, och det är därför som miljontals möss varje dag hjälper forskare att förstå våra mänskliga sjukdomar. - Att nu ha tillgång till musens arvsmassa och människans arvsmassa ger fantastiska möjligheter. Det kommer att öka förutsättningarna att kunna hitta förklaringar till sjukdomar, säger Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet. Petar man på rätt musgen, så kan man troligtvis peta på rätt människogen. Och nu, med en detaljerad karta över musens arvsmassa, så blir det lättare för forskarna att leta sig fram till just den gen som ska trixas med vid en viss sjukdom. Sådär strax över 30 000 gener har forskare hittat hos musen, och det förvånande, menar Claes Wahlestedt, som är professor på Centrum för genomik och bioinformatik på Karolinska institutet, är att man hittat hela 16 000 gener som man inte trodde att man skulle hitta. Det gör muskartan väldigt detaljrik, faktiskt mer detaljerad än kartan över människan. - Vi vet mer om musen än människan tack vare de här parallella tillvägagångssätten, säger Claes Wahlestedt. Källa: Nature