Dålig brandsäkerhet på Linköpings varuhus

Fjorton varuhus i Linköping har fått anmärkningar för brister i brandskyddet. Det visar uppgifter från Svenska Brandförsvarsföreningen.
Anmärkningarna gällde utrymningsmöjligheterna vid brand som exempelvis brister med nödutgångsskyltar och belamrade eller låsta nödutgångar. Enligt brandingenjör Jan Gustafsson vid Brandförsvarsföreningen är det största problemet varor som blockerar utrymningsvägarna och även trängseln i varuhusen. Linköping är den kommun som har flest antal varuhus med anmärkningar i brandskyddet i hela landet.