Irriterat brev från Norberg till Länsarbetsnämnden

Det har hettat till mellan Norbergs kommunledning och länsarbetsdirektören. Kommunen tycker att Länsarbetsnämnden lägger sig i hur ledamöterna i de nya arbetsmarknadsnämnderna skall nomineras.
Nu har Norbergs kommunalråd Kent Persson skrivit ett skarpt formulerat brev till länsarbetsnämnden. Från årsskiftet ska de nya arbetsmarknadsnämnderna fungera, och de ledamöter som nomineras skall vara beredda att sitta till nästa val, alltså 2006 ut. Men att nominera vem som helst går inte. Könsfördelningen måste vara jämn, och innan man skickar in förslag på ledamöter måste de kommuner som har gemensam nämnd vara överens. Och de organisationer på företagarsidan som erbjuds möjligheten att nominera måste också de vara överens om namnen. Alla dessa måsten fick kommunstyrelsen att gå i taket, och kommunalrådet Kent Persson skrev ett brev till länsarbetsnämnden där han konstaterade att det måste vara klart vilka befogenheter arbetsmarknadsnämndens ledamöter har innan man nominerar. Dessutom påpekade han surt att arbetsförmedlingen i Norbergs öppettider tydligen krävde en kompetens och befogenhet som låg över den lokala nämndens, eftersom besluten togs på länsarbetsnämndsnivå. Karl Erik Pettersson, som är länsarbetsdirektör, beklagar i ett svar till kommunalrådet tonen i brevet, men understryker vikten av att man kommer överens om ett gemensamt forum i form av en arbetsmarknadsnämnd. Tillsammans måste vi klara arbetsmarknadsförsörjningen på sikt, menar han. Kent Persson avslutar sitt brev med att konstatera att han överväger att föreslå Fagersta och Skoinnskattebergs kommuner att gå på samma linje som Norberg, nämligen att överlåta till den centrala myndigheten att nominera ledamöterna till den lokala arbetsmarknadsnämnden.