DHL nyrekryterar genom ett pilotprojekt

Transportföretaget DHL behöver nyanställa och för att hitta nya chaufförer söker de bland invandrarna i Örebro. Det sker i ett pilotprojekt. På torsdagen gjordes ett 40-tal anställningsintervjuer på Språk och Framtid, tidigare SFI, Svenska för invandrare.

3 000 - 4 000 nya chaufförer behövs i Sverige, berättar Anders Schreiber, trafikchef på DHL, tanken är 10-15 av dem ska rekryteras från Språk och Framtid i Örebro.
Projektet är ovanligt då det bygger på ett samarbete mellan många olika parter, berättar utvecklingsledare Anita Fors på Språk och Framtid.
Ett 20-tal av de 40 som intervjuades på torsdagen kommer att få en månads praktik på ett åkeri. 10-15 av dem tas sedan ut till en utbildning som ordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Under våren beräknas utbildningen vara klar och då erbjuds de ett jobb på DHL.

- Om pilotprojektet går bra kommer det att bli en fortsättning, säger trafikchef Anders Schreiber.