Östgötar i diabetesundersökning

Ett 50-tal östgötar med såkallad vuxen- eller åldersdiabetes ska medverka i en stor internationell undersökning av vilka läkemedel som är mest effektiva för att motverka följdsjukdomar.
Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och samtidigt ökar den också. Eftersom det är långtidseffekten av medicinen som ska studeras kommer undersökningen pågå fram till 2008.