Storsatsning på bredband i länet

I dag fattas beslut bland annat om en stor utbyggnad av bredband i Västernorrland. Det gäller 211 miljoner varav nära 70 miljoner kommer från EU:s sturkturfondsmedel.
Ett ja skulle innebära att i stort sett alla företag och större delen av hushållen i glesbygden i 107 orter får pengar till en utbyggnad av bredband.