Oviss framtid för delar av tingsrätten

Enligt domstolschef Pia Johansson har en utredning genomförts som pekar på att det inte finns behov av mindre enheter som Karlshamnsavdelningen inom tingsrätten i Blekinge.

Utredningen ligger just nu på regeringens bord för bedömning och beslut.

Det är justitiedepartementet som slutligen avgör om Karlshamn ska få finnas kvar som domstolsort eller om all domstolsverksamhet i länet ska koncentreras till Karlskrona.