Kraftig ökning av drogpåverkade barn i vården

Det är en kraftig ökning av barn som är påverkade av droger som tas om hand på barnkliniken på Sundsvalls sjukhus. Hittills i år har 60 drogpåverkade barn vårdats på kliniken.
Överläkaren Björn Stiernstedt som gjort en sammanställning om fallen säger till Dagbladet att för 10 procent av barnen har tillståndet varit livshotande. En undersöknning av drogvanorna på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall visar att 17 procent av eleverna har testat illegala droger det senaste året.