Många onödiga markskador i skogen

Många skador i skogen i samband med avverkningar skulle kunna undvikas med relativt enkla metoder. Det visar forskning gjord vid skogforsk i Uppsala.
Därför utvecklar man nu flera metoder för att minska skadorna i skogen. Det handlar om bredare däck på maskinerna, men också en helt ny metod som ursprungligen kommer från Kanada. Metoden går ut på att man tar ett stort rör sågar av det på mitten, sedan kan man köra över en bäck utan att göra några större skador. Tarditionellt har man inom skogsbruket kämpat för att se till att det inte blir skador på träd och man har lyckats nå skogvårdslagens mål att inte skada mer än 3-5% av träden. Men när det gäller att begränska skadorna på marken har man inte nått samma framgång och förlorarna i det här sammanhanget är skogsägarna själva, markskador innebär ger nämligen tillväxtproblem p.g.a. att marken blir så ihoptryckt att vattnet inte kommer fram.