Politikerarvoden höjs i Göteborg

Arvodena till Göteborgs fritidspolitiker höjs med 25 procent vid årsskiftet. Det beslutade en enig kommunstyrelse igår.
För fullmäktigeledamöterna som sammanträder ungefär en gång i månaden blir det en 25-procentig höjning av arvodet, från 717 till 900 kronor. Stadsdelspolitiker och politiker i andra kommunala nämnder får lika mycket - 900 kronor - om sammanträdena är längre än fyra timmar. Annars får dom 550 kronor, det lägre beloppet. Också det är en höjning med cirka 25 procent. Sen tidigare är det klart att heltidskommunalråden vid årsskiftet får en höjning av grundarvodet med just 25 procent till 42 000 kronor i månaden. Vänstern och miljöpartiet protesterade mot 25-procentiga höjningar för kommunalråd, men försvarar 25-procentiga höjningar för fritidspolitiker.