Karlstadsvaruhus fick brandanmärkning

Karlstad är en av dom 11 kommuner i landet som fått anmärkningar när räddningstjänsterna senast gjorde sina årliga inspektioner av brandsäkerheten på varuhus.
Sextiofyra av landets största varuhus fick anmärkningar för brister i brandskyddet vid inspektionerna. Närmare 500 anmärkningar listades, enligt en sammanställning av Svenska Brandförsvarsföreningen. Det handlade bland annat om låsta nödutgångar och brister i släckningssystemen. Vid jultid är riskerna som störst. Både kunder och varor fyller då butikerna. Enligt brandingenjör Jan Gustafsson på Brandförsvarsföreningen är det största problemet varor som blockerar utrymningsvägarna. De 64 varuhusen med anmärkningar finns i elva av landets kommuner. Värst drabbade är Linköping med 14 varuhus som fått anmärkningar och Västerås med åtta. Karlstad fick sex anmärkningar.