Idag fattas beslut om Ski-Arena i Torsby

Senare idag får vi veta om det blir någon arena i anslutning till den planerade skidtunneln i Torsby.
Det är Strukturfondsdelegationen för EU:s strukturfond Mål 1 Södra Skogslänsregionen som fattar beslutet. Ansökan om projektet Ski-arena, kommer att beviljas eller avslås under dagens möte.