Beslut idag om Hagforsfamiljen

Senare idag kommer Migrationsverket att fatta beslut om huruvida den uppmärksammade flyktingfamiljen i Hagfors får stanna i Sverige eller inte.
Familjen har bestämt sig att följa verkets beslut, men tänker kämpa för att komma tillbaka till Sverige om dom avvisas.