Samiskt tidningshus

I Östersund finns tidningen Samefolkets redaktion. Nu ska tidningen flytta ihop med Östersunds sameförening.
Samefolkets chefredaktör Gustaf Jillker hoppas på ett samiskt tidningshus där mycket nytt kan växa fram. Inflyttningen i den nya lokalen i hörnet av Gränsgatan och Strandgatan beräknas till februari nästa år.