Svårt att fiska i höst

De strömmande vattendragen är närmast vårflodsliknande och det gör att sportfisket är svårt nu i höst . Men på lång sikt kan regnandet vara bra för fisket. Pär Lundström som jobbar med nystartade projektet Lappland Fishing, säger att fisken kan utnyttja högvattnet.
Fler ungar överlever och fisken kan lättare vandra och spridas i vattendragen. Men kortsiktigt blir det problem för fiskevården. På flera håll har man fått ställa in planerade restaureringsarbeten i bäckar och åar. Det går inte komma åt med maskiner eller bygga något när vattnet är så högt.