Karlstad i täten i reklambranschen

Karlstad är störst på reklam efter Stockholm, Göteborg och Malmö.
Det är hög kompetens och gott rykte i branschen som gett det resultatet, men också att branschen har en rörlig arbetsmarknad. När storstäderna drabbas av reklamkris söker sig folk till landsorten. Medan reklambranschen i storstäderna har tappat 30 % av sin kapacitet har exempelvis reklambyrån Ord & Bild i Karlstad ökat sin omsättning med 40 % det senaste året.