Tågkompaniet kritiserar ekonomisk hjälp till SJ

SJs konkurrent Tågkompaniet är starkt kritisk till statens planer på att gå in med pengar till SJ.
SJ behöver 1 miljard kronor för att överleva, men ett sådant bidrag från staten skulle slå undan benen för de privata bolagen och snedvrida konkurrensen, hävdar Tågkompaniets VD Jan Johansson. Eftersom flera av de avtal som SJ upphandlat i konkurrens med andra företag nu visar sig vara förlustaffärer, så kan det betyda att SJ tidigare satt för låga priser för att kunna slå ut konkurrenterna, säger Jan Johansson.