Ökat antal anmälda knarkbrott

Antalet anmälda narkotikabrott fortsätter att öka på Gotland. Vid november månads utgång hade brotten ökat med 14 procent jämfört med samma period förra året till totalt 326 anmälningar.
Enligt Fredrik Persson, chef för polisens narkotikaenhet kan det delvis förklaras med att polisen blivit effektivare. Polisen har fått mer personal till narkotikaenheten och sedan några månader finns en utbildad narkotikahund med förare fast placerad i gruppen. Enligt Fredrik Persson har attityden till droger förändrats och blivit allt liberalare, särskilt bland yngre på Gotland.